L’objectiu principal d’aquestes activitats és contribuir a millorar el desenvolupament motriu, personal i emocional del i la participant de les activitats escolars esportives, així com, potenciar els valors positius que aporta l’esport a través d’aquestes.

La nostra proposta articula una sèrie d’activitats ‘multiesportives’ per ser portades a terme en l’àmbit extraescolar, en el mateix marc de l’escola, i implica adaptar-se, en la mesura del possible, al projecte curricular de cadascun dels centres de primària, amb la finalitat d’actuar amb la mateixa filosofia i els sistemes de treball de cada centre escolar. Aquesta sistema multiesportiu permet treballar amb diferents objectius.

  • Captar l’atenció a més nens/es i així augmentar la participació.

  • Abastar un ventall més ampli d’esports, uns de molt coneguts i d’altres que no tant.

  • Incrementar el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques i específiques, la coordinació (òcul-pèdica i òcul-manual), la concentració, …
  • Conèixer la història, la filosofia i el reglament de molts esports.

  • Cobrir les necessitats de tots els nens/es.

  • Fomentar hàbits saludables.