El proper dia 3 de Novembre es celebrarà l'assemblea general ordinària del Consell Esportiu de la Segarra. La primera convocatòria serà a les 20:30 i la segona serà a les 21h. L'assemblea es realitzarà al Consell Comarcal de la Segarra. Ordre del dia: 1.- Exposició de la memòria d’activitats 2015/16 2.- Aprovació dels comptes del curs 2016-2017 3.- Torn obert de precs i preguntes. Josep Condal i Espuga President del Consell Esportiu de la Segarra