El proper dia 3 de Novembre es celebrarà l’assemblea general ordinària del Consell Esportiu de la Segarra.

La primera convocatòria serà a les 20:30 i la segona serà a les 21h.

L’assemblea es realitzarà al Consell Comarcal de la Segarra.
Ordre del dia:

1.- Exposició de la memòria d’activitats 2015/16

2.- Aprovació dels comptes del curs 2016-2017

3.- Torn obert de precs i preguntes.

Josep Condal i Espuga

President del Consell Esportiu de la Segarra