CURS D’INICIACIÓ A TÈCNICS D’ESPORT

 Des del Consell Esportiu us oferim un curs per potenciar, a través de l’activitat física; l’autonomia, la responsabilitat i totes les eines necessàries per l’inserció en el món social i laboral.

Amb Titulació Oficial de l’Escola Catalana de l’Esport i de la Generalitat de Catalunya.

Objectiu:

El programa té com a objectiu donar la formació bàsica per a la formació de tècnics en l’àmbit de la iniciació esportiva escolar.

Requisits:

Edat mínima: 15-16 anys. 4t ESO.

Estar en possessió del graduat escolar.

Fotocòpia del DNI i catsalut.

Els menors de 18 anys hauran d’adjuntar l’autorització paterna.

Lloc:.

Lloc: pavellons i zona esportiva Cervera.

Dates:

Juliol

Temari:

 

Bloc comú: 15 h

 1. Activitat física i salut
 2. Programació i gestió esportiva
 3. Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física.
 4. Qualitats físiques i el seu entrenament.
 5. Educació en valors en l’esport.
 6. Primers auxilis.

 

Bloc específic: 35 h

 1. Jocs
 2. Jocs pre-esportius
 3. Esports convencionals
 4. Esports recreatius
 5. Activitats en el medi aquàtic