CURS D’INICIACIÓ A TÈCNICS D’ESPORT  Des del Consell Esportiu us oferim un curs per potenciar, a través de l’activitat física; l’autonomia, la responsabilitat i totes les eines necessàries per l’inserció en el món social i laboral. Amb Titulació Oficial de l’Escola Catalana de l’Esport i de la Generalitat de Catalunya. Objectiu: El programa té com a objectiu donar la formació bàsica per a la formació de tècnics en l’àmbit de la iniciació esportiva escolar. Requisits: Edat mínima: 15-16 anys. 4t ESO. Estar en possessió del graduat escolar. Fotocòpia del DNI i catsalut. Els menors de 18 anys hauran d’adjuntar l’autorització paterna. Lloc:. Lloc: pavellons i zona esportiva Cervera. Dates: Juliol Temari:   Bloc comú: 15 h
 1. Activitat física i salut
 2. Programació i gestió esportiva
 3. Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física.
 4. Qualitats físiques i el seu entrenament.
 5. Educació en valors en l’esport.
 6. Primers auxilis.
  Bloc específic: 35 h
 1. Jocs
 2. Jocs pre-esportius
 3. Esports convencionals
 4. Esports recreatius
 5. Activitats en el medi aquàtic