Objectius del curs

El curs de monitor/a dinamitzador/a poliesportiu et capacita i habilita per a exercir com a professional del sector de la dinamització d’activitats poliesportives a Catalunya.

Podràs desenvolupar activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat en campus i casals esportius, activitats extraescolars en totes aquelles entitats esportives inscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport i tindras accès al ROPEC.

Estructura i continguts

Condicions d’accés

Tenir 16 anys i disposar del certificat d’haver superat l’ESO, o equivalent en l’àmbit acadèmic.

Convalidació Bloc comú i bloc específic 1

Aquelles persones que disposin de les següents formacions finalitzades i certificades podran sol·licitar l’exempció:

  • Graduat/da en educació primària (6-12 anys).
  • Graduat/da en mestre d’educació primària (6-12 anys).
  • Certificats de professionalitat de Dinamització o Direcció i Coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
  • Està titulat/da com a Monitor/a de lleure o Director/a de lleure.

Requisits d’accés

En el teu procés de matriculació caldrà que adjuntis el teu document d’identitat i el certificat de l’ESO o equivalent acadèmic o la titulació requerida en cas de convalidació.

Titulació

El Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) és l’eina que garanteix l’acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades en la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. L’Escola Catalana de l’Esport ha dissenyat un itinerari formatiu, que dóna accés als alumnes, una vegada superat el curs, al ROPEC.

INFORMACIÓ PER BLOCS