Tramitar llicències esportives

La llicència esportiva és un document acreditatiu vàlid per participar a les activitats organitzades pels Consells Esportius de Catalunya seguint les directrius del Consell Català Esport.

Per a poder tramitar aquesta, accediu a la següent plataforma:

Per consultar algun dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres.

.

.

.

Documentació complementaria