NATACIÓ PER A ADULTS Aquesta temporada engeguem un curs de Natació. La practica de la natació té multitud de beneficis, bàsicament, al ser un esport de resistència es milloren els següents aspectes:
  • Sistema càrdio-circulatori
  • Sistema respiratori
  • Disminueix l'estrés
  • Millora de l'autoestima personal
  • Millora les relacions socials
Les sessions d'entrenament es duran a terme a la piscina coberta de Cervera. Els entrenaments seguiran un programa dissenyat en funció del nivell dels alumnes i adaptant-lo a les seves necessitats i capacitats. Aquests programes seran duts a terme per Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i experts en el món de la Natació.