Informació general:

Quota d’alta 10€ i 5€ mensuals. Permanència mínima de 4 mesos.

DOCUMENT: sollicitud-alta-socia

Enviar el document a padelsantguim@gmail.com